HTC Butterfly 2 sẽ được bán ở Việt nam vào giữa tháng 82015 với mức giá hấp dẫn

HTC Butterfly 2 sẽ được bán ở Việt nam vào giữa tháng 82015 với mức giá hấp dẫn